Tarifes

Tots els preus esmentats en l’ordenança inclouen l’IVA vigent.

La informació sobre tarifes d'aquesta pàgina és un extracte de l'ordenança municipal. Pots accedir al text complet clicant aquí.

S’estableixen quatre tipus de tarifa segons la tipologia d'ús o d'usuaris:

TARIFA A: usuaris particulars adults a partir de 30 anys^

 

 • Pernoctació: 21,60€
 • Pernoctació + esmorzar: 25,45€
 • Mitja pensió: 34,00€
 • Pensió completa: 42,55€

TARIFA J: usuaris particulars infants i joves de 14 a 29 anys.^

 

 • Pernoctació: 18,20€
 • Pernoctació + esmorzar: 22,05€
 • Mitja pensió: 30,60€
 • Pensió completa: 39,15€

TARIFA G: Grups de 10 o més persones^

 

 • Pernoctació: 18,20€
 • Pernoctació + esmorzar: 21,95€
 • Mitja pensió: 30,25€
 • Pensió completa: 38,55€

La tarifa G és aplicable quan el grup genera una sola reserva i una sola factura. No s’aplicarà a cap membre de la reserva una tarifa, descompte o promoció diferent.

TARIFA E: grups escolars.^

 

 • Pernoctació + esmorzar: 18,25€
 • Mitja pensió: 26,20€
 • Pensió completa: 32,70€
 • Berenar: 2,15€
 • Picnic: 4,10€

* Els grups escolars gaudiran d’una plaça gratuïta per cada 20 membres del grup.
* En aquesta tarifa no s’aplica el suplement de no alberguista.

Pernoctació en habitació privada^

 • Habitació de 4 places: 86,40€
 • Habitacióde 8 places: 172,80€
 • Habitació de 12 places: 259,20€
   

Serveis d'alimentació^

En cas de sol·licitar serveis d’alimentació no inclosos en la tarifa de pernoctació aplicada o en usos sense pernoctació, les persones usuàries hauran d’abonar els següents imports per servei i persona:

 • Esmorzar: 3,85€
 • Dinar o sopar: 8,55€
 • Dinar o sopar infantil (infants fins a 6 anys): 5,65€
 • Berenars: 2,15
 • Picnic: 4,10€
 • Menú celebracions:10,35€
 • Cafè-descans:2,55€

Altres.^

TARIFA S: serveis i suplements addicionals

 • Suplement no alberguista: 2,05€ 
 • Lloguer de tovallola: 2,50€
 • Ús de segon joc de llençols i successius: 3,10€
 • Bugaderia (per cada bugada i per cada assecada): 1,00€
 • Abonament per serveis específics per a ciclistes: 3,00€ diaris
   L’abonament dóna dret a la càrrega de bateries de bicicletes elèctriques, a l’ús de taquilles, al rentat de bicicletes, a l’ús del taller d’autoreparació i a dutxa sense pernoctació.
   
 • Serveis de cafeteria
  Cafès, llets, infusions, aigua .......................................    Entre 1,00€ i 2,00€
  Sucs de fruites, refrescos, aperitus salats, brioixeria .     Entre 1,25€ i 2,50€
  Begudes energètiques, snacks, entrepans .................      Entre 1,50€ i 3,50€

  Els preus dels serveis de cafeteria poden fluctuar al llarg de l’any en funció del cost d’adquisició, sempre dins dels rangs especificats. 

TARIFA SP: ús d’espais sense pernoctació

PARTICULARS:

 • Ús puntual o primer d’usos successius del menjador, del jardí o del pati per a àpats i celebracions (preu per cada ús o sessió): 181,50€
 • Ús successiu del menjador, del jardí o del pati per a àpats i celebracions: 45,00€
 • Vaixella i coberteria (per persona): 1,16€
 • Ús de la barbacoa: 25,00
 • Ús puntual o primer d’usos successius de sales polivalents (preu per cada ús o sessió): 123,75€
 • Ús successiu de sales polivalents (preu per cada ús o sessió): 30,00€
 • Ús de dutxes sense pernoctació (mínim 10 persones), preu per persona: 2,00€
 • Ús d'habitacions, llençols i dutxes sense pernoctació (mínim 10 persones), preu per persona: 8,50€
 • Perllongació imprevista de l’horari sol·licitat per usos d’espais i serveis sense pernoctació. Preu per hora o fracció: 18,25€

ENTITATS:

 • Ús puntual o primer d’usos successius del menjador, del jardí o del pati per a àpats i celebracions (preu per cada ús o sessió): 100,00€
 • Ús successiu del menjador, del jardí o del pati per a àpats i celebracions (preu per cada ús o sessió): 25,00€
 • Vaixella i coberteria (per persona): 1,16€
 • Ús de la barbacoa: 12,50€
 • Ús puntual o primer d’usos successius de sales polivalents (preu per cada ús o sessió): 75,00
 • Ús successiu de sales polivalents (preu per cada ús o sessió): 18,75€
 • Ús de dutxes sense pernoctació (mínim 10 persones), preu per persona: 2,00€
 • Ús d'habitacions, llençols i dutxes sense pernoctació (mínim 10 persones), preu per persona: 8,50€
 • Perllongació imprevista de l’horari sol·licitat per usos d’espais i serveis sense pernoctació. Preu per hora o fracció: 18,25€

  En els usos sense pernoctació que incloguin l’ús d’espais i serveis d’alimentació,
  s’aplicarà la suma de les tarifes pels dos conceptes.

Descomptes^

 • En estades promogudes per entitats sense ànim de lucre amb domicili a Vilafranca del Penedès s’aplicarà un 10% de descompte sobre la tarifa G en tots els serveisd’allotjament i alimentació, sempre que l’estada estigui associada al desenvolupament d’una activitat que es desenvolupi a Vilafranca o a l’Alt Penedès.
 • Les famílies monoparentals i les famílies nombroses gaudiran d’un 10% de descompte en el preu de la pernoctació sobre les tarifes aplicables segons les edats.
 • Les persones amb diversitat funcional gaudiran d’un 15% de descompte sobre en el preu de la pernoctació que els correspongui segons les edats.
 • Els membres de la Federació Internacional (IYHF) es beneficiaran sempre de les tarifes més econòmiques que ofereixi l’Alberg.
 • Les entitats infantils i juvenils censades per la Direcció General de Joventut gaudeixen del 15% de descompte sobre la tarifa G en els serveis que utilitzen.
 • Les persones titulars de Carnet Jove gaudeixen del 10% de descompte sobre la tarifa J en els serveis que utilitzen.
 • Els infants de fins a 3 anys tenen un descompte del 100% en el servei de pernoctació i un 50% en el servei d’àpats sobre la tarifa J.
 • Els infants de 4 a 6 anys tenen un descompte del 50% en els serveis de pernoctació i àpats sobre la tarifa J. 
 • Els infants de 7 a 13 anys tenen un descompte del 25% en els serveis de pernoctació i àpats sobre la tarifa J.

Tots els descomptes s’han d’acreditar documentalment. Els descomptes i promocions no són acumulables