Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Normativa

Poden fer ús de l’Alberg Municipal de Joventut tant les persones a títol individual com associacions o empreses. Les persones menors d’edat poden fer ús de l’alberg si van acompanyats d’un adult, ja sigui familiar, monitor/a, professor/a o responsable del grup. Els joves d’entre 16 i 17 anys poden fer ús de l’Alberg amb autorització paterna. No està permesa l’entrada d’animals, excepte els gossos pigall.

 • Es consideren usuaris particulars: persones que facin ús de l’Alberg pel seu interès particular i que no ho facin com a membres d’una associació sense ànim de lucre  o com a grup escolar.
 • Es consideren entitats: el conjunt de 10 o més persones que facin ús de l’Alberg com a membres d’una associació sense ànim de lucre o d’una institució sempre que sigui aquesta entitat l’organitzadora de l’estada o de l’activitat i la pagadora dels serveis.
 • Es consideren grups escolars: els grups d’alumnes de centres escolars d’educació primària o secundària que, acompanyats del seu professorat i/o monitoratge, fan ús de l’Alberg en dies lectius, sempre que sigui el centre escolar l’organitzador de l’estada o de l’activitat.

Disponibilitat i temporades^

L’Alberg prestarà els seus serveis sempre que existeixi un mínim de 10 usuaris.

Els períodes de temporada baixa seran: 

 • Del 7 de gener al 3 d'abril
 • Del 14 d'abril al 22 de juny
 • Del 14 de setembre al 30 de setembre (obertura per grups d'un mínim de 20 persones)
 • De l'1 al 29 d'octubre
 • Del 2 de novembre al 3 de desembre
 • Del 9 al 23 de desembre

Els períodes de temporada baixa seran: 

 • De l'1 al 6 de gener (obertura per grups d'un mínim de 20 persones)
 • Del 4 al 13 d'abril
 • Del 23 de juny al 13 de setembre
 • Del 30 d'octubre a l'1 de novembre
 • Del 4 al 8 de desembre
 • Del 23 al 31 de desembre (obertura per grups d'un mínim de 20 persones)

Modalitats d'ús^

 • Pernoctació (P) 
 • Pernoctació i esmorzar (PE)
 • Mitja pensió (MP)
 • Pensió completa (PC)
 • Ús dels espais sense pernoctació per a activitats de lleure, formació, reunions, presentacions o àpats, sempre que aquest ús no pertorbi l’estada d’altres usuaris que pernoctin a l’Alberg.

Habitacions^

 • L’Alberg compta amb 6 habitacions de 8 llits, una habitació de 2 llits, 2 habitacions de 3 llits,  i una habitació de 4 llits. Aquestes configuracions poden variar en funció de les necessitats organitzatives de l’Alberg.
 • La pernoctació a l’Alberg és en habitacions compartides.
 • És potestat de l’Alberg la distribució dels usuaris entre les habitacions disponibles.
 • Els usuaris particulars poden fer ús d’habitacions sense ocupar tots els seus llits abonant el suplement de llit buit. L’opció d’aquest ús no compartit de les habitacions està condicionat a la disponibilitat de places. 

Horaris^

 • L’estada comença a les 14:00 h del dia d’arribada i finalitza a les 11:00 h del dia de sortida.
 • En cas que els usuaris abandonin les habitacions més tard de les 11:00 h de l’últim dia de l’estada, hauran d’abonar el 100% de la tarifa aplicada sense que això doni dret a passar la següent nit a l’alberg.
 • L’ús de les sales polivalents, el menjador, el jardí o el pati més enllà de l’horari de pernoctació del darrer dia obligarà els usuaris a pagar la taxa corresponent per aquest ús.
 • Els espais comuns poden ser utilitzats de les 10:00 h fins a les 22:00 h. A partir d’aquesta hora es respectarà el silenci als dormitoris i als espais comuns.

Neteja^

 • La neteja diària de les habitacions anirà a càrrec dels usuaris. L’Alberg es fa càrrec de la neteja dels sanitaris i dels espais comuns cada 2 dies durant les estades de més de 2 dies.
 • La neteja dels estris utilitzats per menjar (plats, gots, coberts, etc.) anirà a càrrec dels usuaris quan no hagin contractat serveis d'alimentació.
 • La neteja ocasionada per activitats sense pernoctació està inclosa en el preu per l’ús d’espais

Servei d'alimentació^

 • Els usuaris que pernoctin a l’Alberg poden portar-se menjar i begudes, fent ús de la nevera i el microones.
 • Es poden preparar i consumir menjars i begudes exclusivament al menjador, a l’espai de barbacoa i al jardí.
 • Els preus fixats per als àpats i els esmorzars seran d’aplicació quan sigui l’Alberg qui presti el servei.
 • Els usuaris podran contractar serveis d’alimentació externs només en el cas que l’alberg no ofereixi aquests serveis.

Sanitat, salubritat i residus^

 • No està permès fumar en tot el recinte de l’Alberg.
 • No està permesa la tinença, la venda o el consum de substàncies estupefaents en tot el recinte de l’Alberg.
 • És obligatori l’ús de sabatilles a les dutxes.
 • Els usuaris estan obligats a separar els residus que generin en els contenidors corresponents habilitats.

Responsabilitats^

 • Les persones que utilitzin l’alberg es faran responsables dels desperfectes ocasionats per l’ús incorrecte del mobiliari, els estris, les instal·lacions i l’edifici, abonant l’import que generi la seva reparació o reposició. La persona responsable de l’alberg avaluarà els danys en el moment o amb posterioritat a l’estada i emetrà una factura que els especifiqui.
 • L’alberg no es responsabilitza de les pertinences dels usuaris.
 • Les persones responsables dels grups assumeixen tota la responsabilitat jurídica i econòmica i sobre el comportament del grup i dels seus membres.

Dret d'admissió^

 • L’alberg es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar de l’equipament aquelles persones que no respectin els altres usuaris o el personal de l’Alberg, i especialment per condicionants físics, psíquics o socials o per motius de raça, sexe, orientació sexual, cultura o religió. Igualment podran ser expulsades les persones que no compleixin les normes de funcionament o no respectin les instal·lacions.
 • En cas d’expulsió, l’Alberg no retornarà els imports que s’hagin satisfet per part de les persones expulsades.

Registre^

 • Les persones que pernoctin a l’Alberg estan obligades a registrar-se a l’arribada, mitjançant el DNI, carnet de conduir o passaport.

Sol·licitud^

 • La sol·licitud d’ús de l’Alberg es pot fer per sistemes telemàtics a través del web alberg.vilafranca.cat o per correu electrònic a l’adreça alberg@vilafranca.cat.
 • Es podran habilitar altres sistemes de reserva que es considerin adients per raons de pertinença a xarxes d’albergs o a plataformes onl-ine. En aquests casos, s’aplicaran les condicions de sol·licitud d’aquests operadors.
 • Les reserves quedaran confirmades un cop fet el pagament de la bestreta que correspongui segons el tipus d’usuari.
  • Els usuaris particulars hauran de fer efectiva una bestreta del 10% de l’import total de la reserva amb una antelació mínima de 4 dies hàbils respecte a la data d’inici de l’estada. El 90% restant s’abonarà en el moment de l’entrada a l’Alberg.
  • Els grups hauran de fer efectiu el 30% de l’import total de l’estada en el moment de fer la reserva i amb una antelació mínima de 15 dies hàbils respecte a la data d’inici de l’estada. El 70% restant s’abonarà en el moment de l’entrada a l’Alberg.
 • Les agències de viatges no podran reservar a través dels sistemes telemàtics habilitats. Hauran de contactar directament amb l’Alberg per correu electrònic (alberg@vilafranca.cat) o per telèfon al 938171995.
 • La manca de pagament de la bestreta en el termini indicat podrà comportar l’anul·lació de la reserva sense avís a l’usuari i sense dret a reclamació.

Cancel·lació^

 • Els usuaris particulars podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 4 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas l’Alberg li retornarà l’import de la bestreta abonada en concepte de reserva. En cas que les cancel·lacions es facin amb menys de 4 dies hàbils d’antelació a la data d’inici de l’estada es retornarà l’usuari el 50% de l’import de la bestreta.
 • Els grups podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 15 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada i es retornarà l’import de la bestreta feta en concepte de reserva. En cas que les cancel·lacions es facin amb menys de 15 dies hàbils d’antelació a la data d’inici de l’estada es retornarà l’usuari el 30% de l’import de la bestreta.
 • Les cancel·lacions s’han de notificar obligatòriament per correu electrònic a l’adreça alberg@vilafranca.cat. En cas de no notificar-se, no es retornarà cap import abonat en concepte de bestreta.

En els casos de reserves fetes a través d’intermediaris com xarxes d’albergs o plataformes on-line, s’aplicaran les condicions de cancel·lació d’aquests operadors.

Protecció de dades^

Sempre que els usuaris donin el seu consentiment exprés, les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb l'única finalitat de mantenir-los informat de les activitats, els serveis o les ofertes especials. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix que aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu de l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca. Sempre que ho desitgin,  els usuaris podran accedir, rectificar o cancel·lar les dades, dirigint-se per correu electrònic a alberg@vilafranca.cat.