Preguntes freqüents

Com haig d’avisar de la cancel·lació?

Les cancel·lacions s’han de notificar obligatòriament per correu electrònic a l’adreça alberg@vilafranca.cat. En cas de no notificar-la, no es retornarà cap import abonat en concepte de bestreta.

Accessibilitat