Picnic

Els picnics consten de:

2 entrepans diferents
1 peça de fruita
1 suc envasat
1 ampolla d’aigua

Els picnics es serveixen per encàrrec amb un mínim de 4 dies d'antelació.